Autistische Spectrum Stoornis (ASS)

abrotanum[1]Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) wordt bij mensen met autisme anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor hebben mensen met autisme problemen met communicatie, sociale interactie en verbeelding. Autisme is een levenslange, vaak onzichtbare, handicap die invloed heeft op alle levensgebieden in alle levensfasen. De handicap brengt specifieke sterke en zwakke kanten met zich mee. De meeste mensen met autisme hebben in meer of mindere mate hun leven lang deskundige begeleiding nodig. Met meer begrip van de omgeving en de juiste begeleiding kunnen veel mensen met autisme naar school of werken, relaties met anderen onderhouden en daardoor een zin- en betekenisvolle rol in de samenleving hebben.

Wat kan klassieke homeopathie voor u betekenen?

Homeopathie behandelt de oorzaak en kan veel betekenen voor kinderen met ASS. Klassieke homeopathie is een individuele geneeswijze het kan er voor zorgen dat er recht gedaan wordt aan het unieke van het kind. Dat laatste is erg belangrijk, omdat geen enkel kind met autisme hetzelfde is. Een homeopathische behandeling kan veel (gedrag) stoornissen bij een kind met ASS aanzienlijk verminderen.

Ondanks dat door een reguliere behandeling de symptomen grotendeels onderdrukt zijn is het voor mij toch mogelijk om de juiste informatie te krijgen. Ik zal dan naar de symptomen vragen voor de inname van medicatie. Reguliere en homeopathische medicijnen kunnen naast elkaar gebruikt worden.