Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijs-

niveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar deze komen ook los van elkaar voor. Officieel wordt dyslexie in Nederland aangeduid als:
“Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.”
Hardnekkigheid is een belangrijk kenmerk van dyslexie, niet alleen bij het leren lezen en spellen, maar ook bij het snel en vlot kunnen lezen.

De constitutionele aanpak gericht op het individuele kind met zijn/haar specifieke klachten daar kan klassieke homeopathie verbetering aan geven. Homeopathie stimuleert het zelfgenezend vermogen dat uiting geeft aan het mentaal, fysiek en emotioneel niveau. Hierdoor wordt het natuurlijke evenwicht herstelt en kunnen klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.