Hoofdpijn/migraine

Hoofdpijn is 264px-Atropa_belladonna_220605[1]pijn gelokaliseerd in het hoofd. Hoofdpijn komt zoveel voor dat vrijwel iedereen er wel eens last van heeft, en sommigen zeer vaak. Hoofdpijn is vrijwel nooit een symptoom van een ernstige ziekte: meer dan 99% van alle hoofdpijn is of spanningshoofdpijn of migraine. Hoofdpijn door andere oorzaken is echter wel mogelijk. Bij bepaalde waarschuwingssignalen is nader medisch onderzoek geboden. Hoofdpijn zit niet in de hersenen, die zelf niet voorzien zijn van pijnzenuwen, maar in de structuren rond de hersenen, zoals de bloedvaten, de hersenvliezen, de aangezichtsspieren, de neusbijholten en de huid.

De meeste hoofdpijn valt onder ‘spierspanningshoofdpijn’, waarvan de oorzaken tot op dit moment grotendeels in het duister gehuld zijn. Er is voor zover nu bekend geen volledig verklaarbare lichamelijke oorzaak. Inmiddels is wel bekend dat kleine verkrampingen in spieren, myofasciale triggerpoints genaamd, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de symptomen.

Hoofdpijn kan daarnaast worden veroorzaakt door: migraine, bijholteontsteking, hoge bloeddruk, vergiftiging, oogklachten, griep, langdurige inspanningen, te weinig drinken, te weinig slaap, trauma aan het hoofd  of van de nek (cervicogene hoofdpijn), alcoholmisbruik “kater”, plotselinge temperatuurdaling (ijshoofdpijn).imagesCADB47MO

Migraine is een hersenaandoening waarbij hoofdpijnaanvallen gepaard kunnen gaan met misselijkheid, overgevoeligheid voor licht of geluid, of uitvalsverschijnselen (een zogenoemde ‘aura’).

Er zijn verschillende vormen van migraine bekend. Een ‘gewone’ vorm van migraine bestaat uit aanvallen van zware hoofdpijn en wordt (bij sommige mensen) vooraf gegaan door een aura. Veel vrouwelijke patiënten met migraine hebben rondom de menstruatie een aanval; als de aanval uitsluitend met de menstruatiecyclus samenvalt, wordt dit ook wel menstruele (hormonale) migraine genoemd. De ernst, duur en frequentie van migraineaanvallen verschilt sterk per patiënt. Het belangrijkste kenmerk van migraine is dat het in aanvallen voorkomt, die (onbehandeld) enkele dagen kunnen duren. De kenmerken van een aanval zijn in vier fasen te verdelen:

  1. Waarschuwingsfase sommige migrainepatiënten worden kort tevoren gewaarschuwd voor een migraineaanval. Waarschuwingstekenen kunnen zijn: stemmingsveranderingen, overgevoeligheid voor prikkels (lawaai, licht, geuren), verstoorde slaap of geeuwen.
  2. Aurafase deze fase, die 5 tot 60 min duurt, komt niet bij iedereen met migraine voor. Auraverschijnselen komen meestal langzaam op gang en gaan altijd volledig over. Kenmerken van de aurafase zijn: Zien van lichtflitsen, vlekken of sterretjes, gezichtsvelduitval, tintelingen of doof gevoel van een arm/been/gezicht.
  3. Hoofdpijnfase deze fase kenmerkt zich door heftige, meestal kloppende, hoofdpijn, die veel patiënten aan hun bed kluistert. Bijverschijnselen van de hoofdpijn zijn (ernstige) misselijkheid en/of braken en/of overgevoeligheid voor licht en geluid. De hoofdpijnfase kan ongeveer 4 tot 72 uur duren.
  4. Herstelfase na een onbehandelde migraineaanval kan een patiënt zich nog enige dagen vermoeid, licht geprikkeld, ‘leeg’, en minder geconcentreerd voelen.

bloemen-wildMigrainepatiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor prikkels die een aanval van migraine kunnen uitlokken. Deze ‘prikkeldrempel’ is deels erfelijk bepaald; in sommige families komt migraine meer voor dan in andere.
De auraverschijnselen ontstaan door een golf van verhoogde hersenactiviteit. Vervolgens dooft de hersenactiviteit gedurende 30 tot 60 minuten bijna volledig uit. Deze verspreidende golfbeweging van hersenactiviteit wordt ook wel een cortical spreading depression (CSD) genoemd. Dit kan leiden tot verschillende uitvalsverschijnselen kenmerkend voor de aurafase.
De CSD leidt waarschijnlijk ook tot een verhoogde activering van een centraal hoofdpijncentrum in de hersenen (het trigemino-vasculaire systeem). Via een ontstekingsmechanisme laten verschillende chemische boodschappers in de hersenen (neuropeptides) de hoofdpijn toenemen.

Bij ongeveer een derde van de mensen met migraine leidt een aanval tot ernstige beperkingen in het functioneren. Het terugkerende karakter, de invloed op het dagelijks leven van patiënten én het stigma van ‘een hoofdpijntje’ bemoeilijken vaak de relatie met bijvoorbeeld een werkgever. Daarom is het van belang, in de eerste plaats deskundige hulp te zoeken en een diagnose te laten stellen.

Wat kan klassieke homeopathie voor u doen?

Om een goed en passend homeopathisch geneesmiddel te vinden tegen hoofdpijn wordt een homeopathisch geneesmiddel gezocht dat zoveel mogelijk lijkt op de karakteristieke symptomen van de hoofdpijn.                                                                    Mogelijke oorzaken van de hoofdpijn kunnen zijn: voeding, spijsvertering, de stofwisseling, nekwervels, de hormonen, ademhaling, spanning en nervositeit of andere emotionele klachten. Vanuit dit totaalbeeld vindt de behandeling plaats. Er zijn zeer goede resultaten te bereiken met klassieke homeopathie.