Huidproblemen

imagesCAXSMCN6De huid is het grootste orgaan van het lichaam en een “verlengstuk” van de lever in de strijd om het lichaam te ontgiften en “schoon” te houden.

Veel huidproblemen ontstaan doordat de darmen niet goed functioneren. Wanneer door stoorfactoren de darmflora niet meer optimaal functioneert, wordt de barrière van de darm beschadigd en kunnen schadelijke stoffen, schimmels en bacteriën door de darmwand in het bloed terechtkomen. Vooral de lever krijgt het dan extra zwaar te verduren om deze stoffen te verwijderen (ontgiften). Tussentijdse opslag van afvalstoffen en toxinen vindt plaats in het bindweefsel van de huid. Sulphur2[1]Wanneer een teveel aan afvalstoffen en toxinen wordt aangevoerd, vervuilt als het ware het bind-weefsel waardoor dit tussencelweefsel overbelast wordt. Dit is de hoofdoorzaak van cellulitis. Hierdoor kan de aan- en afvoer van stoffen naar de cellen niet meer goed plaats vinden.

Huidproblemen, darmproblemen en voedselallergieën  zijn “zusjes” die vaak samen optrekken. Vandaar dat de oplossing voor huidproblemen ook in hoofdzaak ligt in het volgen van dezelfde “therapie”.  Omdat bij een huidprobleem vrijwel altijd sprake is van een verstoring van de darmflora, is het van het grootste belang te beginnen om de darmflora op een stabiel, evenwichtig peil te brengen. Het komt vaak voor dat de huidproblemen (en de jeuk) tijdens een homeopathische behandeling tijdelijk verergeren. Het klinkt misschien vreemd, maar dat is een positief signaal. Deze zogenaamde “homeopathische reactie” is een gevolg van het feit dat de stofwisseling (lever) begint met het “ontgiften” van het hele organisme. Dit ontgiften moet eerst plaatsvinden voordat “genezing” kan worden ingezet.