Huilbaby’s

imagesCAV3E33XEen huilbaby wordt gedefinieerd aan de hand van deze criteria: De baby huilt gedurende minstens drie weken, meer dan drie dagen per week, drie uur per dag. De baby huilt zonder aanwijsbare oorzaak: luier, voeding, pijn, ziekte, etc. Huilbaby’s zijn over het algemeen erg actieve, wat onrustige, overbeweeglijke, schrikachtige en snel geprikkelde baby’s. Een prikkelbare baby raakt sneller vermoeid waardoor hij slechter zal slapen, meer gaat huilen en nog vermoeider raakt.
Het huilen van deze baby’s is anders dan een het gebruikelijke jengelen vanwege een natte luier. Het huilen is intens, doordringend, haast overstuur. De baby’s  zijn onrustig

Iris_Bearded3[1]of bewegen zich heftig, en het enige dat helpt is lichamelijk contact met de ouder/verzorger. Zodra het kind bij de ouders op de arm wordt genomen bedaart het wat, maar bij het terugleggen in de box of het bed, start het intense huilen opnieuw.
Huilbaby’s kunnen ook de neiging hebben zich te overstrekken; vaak  hebben ze dan een voorkeurs- houding in bed. Het is mogelijk dat een baby door de geboorte in meer of mindere mate een blokkade heeft in zijn nek/halsgebied.

Wat kan klassieke homeopathie voor uw kind betekenen?

Baby’s en kinderen reageren vaak heel snel op homeopathische geneesmiddelen.         De klachten bestaan relatief korter dan de klachten bij volwassenen.  Door dit tijdsaspect, dat altijd meespeelt, zie ik heel snel resultaat bij baby’s. De individuele uitingsvorm van de klacht en het gehele kind. De keuze voor het homeopathische geneesmiddel baseer ik op de meest typische karaktereigenschappen en de belevingswereld van uw kind.