Hyperactiviteit

Kinderen zijn speels en bewegen over het algemeen graag en veel. Een hyperactief of overbeweeglijk kind beweegt ook veel, maar meestal anders dan
00000019de andere kinderen. De handelingen zijn vaak doelloos en het lijkt alsof het kind weinig of geen beheersing heeft over het gedrag.

Ze lopen bijvoorbeeld vaak van hun plaats, friemelen met hun handen en wippen op hun stoel. Dit kan tot gevolg hebben dat het werk van het kind er nadelig door wordt beïnvloed, maar ook dat andere kinderen in de klas gestoord worden door het gedrag. We spreken dan van hyperactiviteit of overbeweeglijkheid. Vaak is dit gedrag een gevolg van omgevingsfactoren: te denken valt bijvoorbeeld aan een veelheid aan prikkels. Als het gedrag niet te verklaren is door omgevingsinvloeden of andere stoornissen en niet gebonden is aan bepaalde situaties kan er sprake zijn van een andere stoornis. Kinderen kunnen ook hyperactief gedrag vertonen als gevolg van gevoelens van onzekerheid of onveiligheid vanwege een nieuwe situatie. Dit hyperactieve gedrag heeft echter meestal een tijdelijk karakter.

Wat kan klassieke homeopathie voor u betekenen?

De klassiek homeopaat kijkt naar de individuele uitingsvorm van de klacht en het gehele kind. De keuze voor het homeopathische geneesmiddel baseer ik op de meest typische karaktereigenschappen en de belevingswereld van het kind.