Bedplassen

images (6)We spreken van bedplassen als een kind van 5 jaar of ouder langdurig een of meerdere malen per week in bed plast. Op de leeftijd van 5-6 jaar komt dit bij ongeveer 15% van de kinderen nog voor. Bij het ouder worden  verdwijnt het bedplassen spontaan zodat op de leeftijd van 13-15 jaar nog maar 1% dit probleem heeft. In de regel worden bij kinderen met bedplasproblemen geen lichamelijke afwijkingen gevonden, zodat ze niet onderworpen behoeven te worden aan allerlei specialistische onderzoeken. Echter wanneer het bedplassen samen gaat met broekplassen is nader onderzoek wel gewenst.

De meeste mensen en ook kleine kinderen worden als ze slapen wakker van een volle blaas. Dit is een reflex die bij bedplassers  niet goed ontwikkeld is. Bij veel bedplassers wordt de slaapdiepte wel minder zodat ze met een hulpmiddel, b.v. een plaswekker die afgaat op het moment dat het plassen begint, wakker schrikken. Bij anderen wordt de slaapdiepte niet minder: zij slapen door het alarm heen. Echter, in de regel past de nachtelijke urineproductie  van een 6 jarig kind in de blaas, zodat de meeste kinderen de nacht door kunnen slapen zonder te hoeven gaan plassen. Dit wordt mede veroorzaakt door een wat hogere ADH (=Anti Diuretisch Hormoon: een hormoon dat de urineproductie vermindert) spiegel. Als de nachtelijke spiegel van dit hormoon verlaagd is kan dit mede een oorzaak zijn van bedplassen. Erfelijke oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van bedplassen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het merendeel van de kinderen met bedplasproblemen één of meer familieleden heeft die ook in bed plassen of geplast hebben.

Bedplassen kan grote gevolgen hebben, voor het kind zelf en voor het gezin. Kinderen schamen zich er meestal voor.00000007
Hierdoor kan het kind bijvoorbeeld bepaalde activiteiten gaan vermijden (logeren bij vriendjes, vakanties). Het gevoel van eigenwaarde is bij deze kinderen ook lager dan bij niet bedplassende leeftijdsgenootjes. Hoe ouder het kind is, hoe meer deze factoren een rol kunnen spelen. Wanneer het bedplassen goed behandeld wordt, verdwijnen deze problemen vaak weer.

Wat kan klassieke homeopathie voor u betekenen?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor bedplassen. Soms is er een aanleiding, zoals spanningen in het gezin of op school, of na ingrijpende gebeurtenissen zoals de geboorte van een broertje of zusje, of gewoon een hele diepe slaap. Wanneer de oorzaak niet bekend is kan homeopathie helpen. In een uitgebreid gesprek wordt alles op een rijtje gezet: hoe en wanneer de klachten zijn ontstaan, is je kind nooit ’s nachts zindelijk geweest of is het een terugval. Er wordt gekeken of er ook andere symptomen zijn, zoals vermoeidheid, of lichamelijke klachten, of problemen thuis of op school, met het zelfvertrouwen of met het gedrag. Zo wordt duidelijk, op welke manier je kind uit balans is en welk homeopathisch middel kan helpen.