Obstipatie/diarree

Diarree is het veelvuldig uitscheiden van dunne ontlasting. De consistentie van de ontlasting kan uiteenlopen van zacht en brijachtig tot waterig. De kleur kan variëren van bruin tot doorzichtig. Zwarte ontlasting kan duiden op bloedingen in het spijsverteringskanaal. Wanneer de zwarte kleur door bloed wordt veroorzaakt, is de ontlasting meestal teerachtig en stinkt deze (melaena).Voor en tijdens de stoelgang kunnen krampen optreden en soms worden grote hoeveelheden gas met de ontlasting uitgescheiden. Sommige mensen hebben last van misselijkheid, vooral als de diarree door een infectieus organisme of een toxische stof wordt veroorzaakt.

Bij obstipatie is sprake van een onregelmatige stoelgang. Iemand met obstipatie heeft vaak of altijd harde ontlasting die de stoelgang bemoeilijkt. Dit kan tevens het gevoel geven dat de endeldarm niet geheel is geleegd.

Obstipatie kan buikpijn veroorzaken als de persoon in kwestie tijdens de stoelgang moet persen. Bij sommige mensen houdt de pijn tussen de ene stoelgang en de volgende aan. Obstipatie kan misselijkheid veroorzaken en de eetlust doen afnemen. Bij mensen met ernstige obstipatie is soms sprake van ‘fecale indikking’. Hierbij wordt de ontlasting in het laatste deel van de dikke darm en de endeldarm hard en blokkeert deze de stroom van hoger in de darm. Fecale indikking leidt tot krampen en rectumpijn. Vaak lekt er waterig slijm langs de afsluiting, waardoor iemand ten onrechte kan denken dat niet obstipatie, maar diarree het probleem is, zogenoemde ‘paradoxale diarree’.

images (12)Obstipatie kan optreden wanneer de passage van ontlasting door de dikke darm door ziekte of gebruik van bepaalde geneesmiddelen wordt vertraagd. Soms wordt obstipatie door uitdroging of een vezelarm dieet veroorzaakt. Ook pijn en psychische aandoeningen als depressie kunnen bij obstipatie een rol spelen. In veel gevallen is de oorzaak van obstipatie echter onbekend.

Wat kan klassieke homeopathie voor u betekenen?

Er zijn heel veel homeopathische middelen die ingezet kunnen worden bij uiteenlopende problemen met de stoelgang, zoals bijvoorbeeld constipatie of diarree. Eén middel voor deze klachten bestaat niet in de klassieke homeopathie. Dat komt omdat klachten zich bij ieder individu op een andere manier uiten en ook een totaal andere ontstaansgeschiedenis kunnen hebben. Sommige mensen krijgen klachten door bepaald voedsel of medicijngebruik. Anderen krijgen last door stress en zorgen. En weer andere mensen hebben altijd problemen met de stoelgang wanneer ze met vakantie zijn. Het kan ook zijn dat de klachten samenhangen met een onderliggende chronische ziekte of dat het een familiekwaal is.

Daarom is het aan te raden met stoelgangproblemen een klassiek homeopaat te raadplegen. Deze zal in een consult alle bijzonderheden met betrekking tot de klacht en de achtergrond van de klacht in kaart brengen. De middelen die de homeopaat gedurende de behandeling voorschrijft richten zich niet alleen op de actuele klacht maar ook op het voorkomen van klachten in de toekomst.