Tarieven Privacy Behandelovereenkomst

Consult per uur € 85,-
Telefonisch consult voor acute klachten € 50,-
Toeslag voor huisbezoek en/of weekendtoeslag € 25,-
Raadpleeg uw zorgverzekeraar voor vergoedingen

imagesCAFTQX2F

Zorgverzekeraars

De meeste zorgverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van het consult wanneer u aanvullend verzekerd bent. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Een verwijzing van uw huisarts is niet nodig.

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten NVKH (www.nvkh.nl). De NVKH valt onder koepelorganisatie RBCZ. De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing en waarneming. Een klachten-en Tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.

Privacy verklaring

Meer informatie over het waarborgen van u privacy kunt u lezen in de Privacyverklaring

Bepalingen betreffende de behandelovereenkomst

De homeopaat is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van patiënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
Meer informatie over de -Behandelovereenkomst

               

Mocht u verhinderd zijn voor een consult dan worden de kosten niet doorberekend, mits u minimaal 24 uur van tevoren heeft geannuleerd.

.