Bovenste Luchtwegen

SPONGIA_TOSTA[1]Om welke ziekten of problemen gaat het?  Neusverkoudheden ontstaan als gevolg van een kou, een virus, bacterie of een allergie.                             Bijholteontstekingen van de voorhoofdsholte en de kaakholte: mogelijk is er sprake van koorts, een verstopt gevoel en pijn bij druk, bukken en aanraken. Keelontstekingen: als gevolg van een virus of bacterie. Hierbij kan de streptokokbacterie nog wel eens complicaties geven (nierontsteking, reumakoorts en zelfs in het uiterste geval een hartklepbeschadiging). Het gebruik van antibiotica in een zo vroeg mogelijk stadium kan een en ander voorkomen. Oorpijn als gevolg van een kou of luchtdrukverschillen. Oorontsteking: een ontsteking van het trommelvlies of van de ruimte daarachter. De buis van Eustachius functioneert dan niet goed meer, waardoor het slijm niet meer weg kan uit de middenoorholte.

Complicaties van een oorontsteking zijn: een mastoïditis (rotsbeenontsteking), een meningitis (hersenvliesontsteking) of een chronische niet-bacteriële oorontsteking.   Vaak is een verwijzing naar een kno-arts nodig. Symptomen bij hogere luchtwegweg-aandoeningen zijn soms direct te herleiden tot
sarsaparilla-flowers[1]de plek waar het probleem zit, zoals bij keelpijn, oorpijn, druk en pijn in het voorhoofd, bij een snot- neus of bij niezen. Even vaak komen algemene klachten voor die je niet kunt lokaliseren, zoals koorts, moeheid, zwakte of een compleet ziektegevoel. Ten slotte kan een mens op een ziekte aan de bovenste luchtwegen reageren met emotionele of gedragsproblemen, zoals prikkelbaarheid, angst of woede. Bij kinderen is dat vaker het geval dan bij volwassenen. Het is dus zaak alert te zijn en bijtijds aanhoudende klachten te onderkennen.

Wat kan een homeopathische behandeling voor u betekenen?

Homeopathie is goed toepasbaar bij luchtwegaandoeningen die steeds terugkeren of zelfs chronisch zijn geworden. Symptomen als koorts, niezen en hoesten zijn een reactie van het immuunsysteem. Het zijn gezonde en welkome verschijnselen. Vaak kun je het lichaam gewoon zijn gang laten gaan. Reacties als koorts moeten daarom niet te snel worden onderdrukt. In veel gevallen zal het lichaam zich namelijk vanzelf herstellen, en wel door middel van het zelfherstellend vermogen. Wanneer deze symptomen echter langer aanhouden, zich gaan uitbreiden of verergeren, is het nodig de onderliggende zwakte van het lichaam verder te ondersteunen met homeopathische geneesmiddelen. Het zoeken naar het meest passende homeopathisch geneesmiddel bij iemand met klachten aan de bovenste luchtwegen is vaak een vrij complexe bezigheid en kan daarom het beste gedaan worden door een deskundige en erkende homeopathisch behandelaar.