Vermoeidheid

Er zijn mensen die altijd moe zijn.  ’s Morgens vragen zij zich al af hoe ze dag weer door moeten komen.” Als ik opsta ben ik al moe, ik kan de hele dag wel slapen; ik heb geen energie,ik wil wel, maar ik kan niet”. Op zich is vermoeidheid geen ziekte; het is een symptoom een uiting van iets. Een ziekte die pas een betrekkelijk korte tijd bekend is, is CVS (chronische vermoeidheids syndroom), is ook wel bekend onder de naam ME (myalgische encefalomyelitis).

download (7)

CVS is een ziekte die gekenmerkt wordt door een ernstige vermoeidheid die het lichamelijk en geestelijk functioneren beïnvloedt. Meestal openbaart de ziekte zich na een virusinfectie. Kenmerkend voor deze ziekte is dat klachten als vermoeidheid en spierpijn niet overgaan, dat de ernst van de symptomen van dag tot dag en zelfs van uur tot uur verschilt en dat de spieren vaak een lange tijd nodig hebben om van een normale inspanning te herstellen.

Om de diagnose te kunnen stellen moeten andere oorzaken van CVS, zoals bepaalde infecties, bloedarmoede, schildklierafwijkingen, auto-immuunziekte, MS, etc. zijn uitgesloten. De meest voorkomende klachten zijn: ernstige vermoeidheid, een algeheel malaisegevoel, spierpijn en/of spierzwakte, slaapstoornissen, depressieve gevoelens,

kastanje[1]angstaanvallen, concentratie- en geheugen-stoornissen, geestelijke verwardheid, allergieën, hoofdpijn, slecht zien, moeite met praten of schrijven, lichte temperatuurverhoging, darmklachten, stoornis in de warmtehuishouding, letters en woorden verwisselen. In wezen kunnen zich alle denkbare symptomen voordoen.

Vele tienduizenden Nederlanders lijden in meer of mindere mate aan het CVS/ME-syndroom waarvoor (nog) geen eenduidige oorzaak gevonden is. Het ontbreken hiervan, in samenhang met het meestal gezonde uiterlijk en de normale bevindingen bij bloedonderzoek, leidt vaak tot ontkenning van dit ziektebeeld door de huisarts, specialist, bedrijfsarts, werkgever en niet in de laatste plaats de sociale omgeving. Onterechte verwijzingen naar psychiaters en psychologen, behandelingen met slaap of rustgevende middelen en antidepressiva tot en met ontslag, kunnen tot de vervelende consequenties hiervan behoren.

Wat kan klassiek homeopathie voor u betekenen?

In de klassieke homeopathie praktijk zien we vaak langdurige vermoeidheidsklachten ontstaan na virusinfecties, het meest bekendst is de ziekte van Pfeiffer. Traag herstel na operatie met veel bloedverlies, langdurige diarree, hoge koorts tijdens ziekte met veel transpireren. Uitputting na zwangerschap en kraambed. Vermoeidheid met grote spierzwakte. Geestelijke en lichamelijke uitputting na een ingrijpende emotionele periode. De klassiek homeopaat kijkt naar de individuele uitingsvorm van de klacht en naar de totaliteit. Het homeopathische geneesmiddel geeft een impuls aan het zelfgenezende vermogen van het lichaam waardoor het genezingsproces op gang wordt gebracht en u op zowel mentaal, emotioneel en fysiek meer in balans kunt komen.